Aplicatii ale noilor senzori radar cu apertura sintetica (RO-SAR)

 


Home
Despre Proiect
Activitati
Utile
Contact

Activitati

Etapa 1- Analiza sistemelor SAR, a caracteristicilor, produselor si domeniilor de utilizare si elaborarea unei baze de date de referinta compusa din imagini SAR

 

Activitate 1.1

Elaborarea unui studiu al celor mai uzuale misiuni ale sistemelor SAR, caracterisici de baza, produse si domenii de aplicabilitate. Sunt vizate domenii din geostiinta, cartografie, agricutura, silvicultura si de asemenea activitati legate de supraveghere, misiuni de interventie si salvare in caz de pericol. Stabilirea cerintelor si definirea scenariilor pentru cazurile de studiu relevante

 

Activitate 1.2

Elaborarea bazei de date: stabilirea unei baze de date de referinta compusa din imagini SAR ale caror structuri sunt indexate in imagini optice si modele ale obiectelor din cadrul scenei. Scopul este de a furniza cunostintele de baza pentru testare si, de asemenea, pentru generalizarea ulterioara a rezultatelor clasificarii. Baza de date va ramane parte din sistem, fiind actualizata cu toate datele noi, in acest fel avand obiectivul de a reprezenta o baza solida de cunostinte SAR

 

Etapa 2 - Studii si implementari de algoritmi pentru extragerea descriptorilor din imaginile SAR single complex si de metode de detectie a schimbarilor pentru secvente necoerente de imagini SAR

 

Activitate 2.1

Studiul si implementarea de algoritmi pentru extragerea descriptorilor din imaginile SAR single complex: studiul, elaborarea si implementarea algoritmilor bazati pe analiza spectrala si statistica pentru a captura natura nestationara si neliniara a structurilor si obiectelor prezente a imaginile SAR complex

 

Activitate 2.2

Studiul si implementarea metodelor de detectie a schimbarilor pentru secvente necoerente de imagini SAR: elaborarea metodelor si algoritmilor de detectare, caracterizare si clasificare a modificarilor relevante ale scenei utilizand secvente multitemporale de imagini SAR. Aceste metode vor separa evenimentele relevante de clutter temporal

 

Etapa 3 - Metode de detectie a schimbarilor pentru secvente coerente din imagini SAR si instrumente pentru invatare automata si recunoasterea formelor

 

Activitate 3.1

Studiul si implementarea metodelor de detectie a schimbarilor pentru secvente coerente de imagini SAR: studiul si elaborarea observatiilor coerente (InSAR) pentru intelegerea modificarilor in detaliu ale scenei. Furnizarea de solutii pentru clasificarea obiectelor utile in procesarea ulterioara a datelor InSAR

 

Activitate 3.2

Implementarea de instrumente pentru invatare automata si recunoasterea formelor : studiul si implementarea algoritmilor de instruire SVM si Bayesian pentru fuziunea informatiei extrase si asocierea acesteia cu datele de referinta, pentru crearea claselor si categoriilor de structuri ale scenei

 

Etapa 4 - Evaluarea si validarea algoritmilor, metodelor si instrumentelor si demonstrarea unor studii pe cazuri reale

 

Activitate 4.1

Evaluarea  si validarea algoritmilor, metodelor si instrumentelor utilizand baza de date de referinta

 

Activitate 4.2

Demonstrarea unor studii de caz reale; monitorizarea zonelor urbane, monitorizarea zonelor silvice, monitorizarea zonelor costiere

 

Etapa 5 - Organizarea instrumentelor existente, dezvoltarea de noi module si analiza perspectivelor viitoare ale metodelor dezvoltate in vederea utilizarii pentru date InSAR de inalta rezolutie

 

Activitate 5.1

Organizarea instrumentelor existente pentru InSAR si a altor sisteme de procesare a datelor SAR coerente, dezvoltarea si elaborarea de noi module si integrarea acestora intr-un laborator InSAR InSARLab

 

Activitate 5.2

Studiul si perspectivele viitoare ale metodelor dezvoltate in vederea utilizarii pentru date InSAR de inalta rezolutie pentru reconstruirea 3D a scenei. Demonstrarea functionalitatilor cu date de la diferit senzori InSAR (de exemplu ERS1/2, satelitul german TerraSAR-X) pentru situri relevante specificate. Validarea rezultatelor si integrarea InSAR DEM cu DEMs existente pentru acuratete sporita

 

 

Masurile de exploatare si diseminare sunt activitatile de baza a propunerii, a caror relevanta se poate observa inca de la inceputul proiectului RO-SAR. Intregul Consortiu va realiza aceste activitati, sub supervizarea Coordonatorului de Proiect Agentia Spatiala Romana- si a liderilor de activitati.

 

Activitatile de exploatare si diseminare vor continua si dupa incheierea proiectului propus.  Subiect al diseminarii vor fi:

- informatiile generale despre proiectul RO-SAR si activitatile sale

- materiale informative (ghiduri de indrumare, liste de verificare) care vor fi trimise

grupurilor tinta (comunitatea de cercetare)

- materiale de instruire (elaborate la nivel inalt, distribuite la nivel

local/regional/international)

- informari la sesiunile de instruire nationale si internationale

- rapoarte la conferinte, sesiuni de instruire

 

 

Home | Despre Proiect | Activitati | Utile | Contact

 Copyright ROSA 2008.