Aplicatii ale noilor senzori radar cu apertura sintetica (RO-SAR)

 


Home
Despre Proiect
Activitati
Utile
Contact

In ultimele decade, domeniul observarii Pamantului a fost sustinut de numeroase misiuni spatiale SAR, ca: ERS1/2, Envisat, Radarsat, SRTM care au preluat cantitati uriase de date. Datorita capacitatii sistemelor radar de a opera independent de conditiile meteorologice, ziua si noaptea, si de asemenea, datorita naturii coerente a datelor au fost dezvoltate numeroase aplicatii de mare importanta: cartografierea, monitorizarea hazardului/crizelor, generarea DEM, evaluarea alunecarilor de teren, evaluarea miscarilor seismice, observari ale marilor si zonelor costiere, etc. Cu toate acestea, procesarea datelor SAR si extragerea informatiei nu sunt sarcini usoare, necesitand tehnici multidisciplinare din domeniile: tehnologia radarului, electronica, prelucrarea semnalelor, statistica, fizica fenomenelor de dispersie, stiinte geospatiale, asimilarea datelor si a modelelor, geodezie si altele.

 

Recent, au fost puse pe orbita noi misiuni spatiale cu senzori SAR de inalta rezolutie (0,5-1 metru): satelitul german TerraSAR si Cosmos Skymed au fost lansate in iunie 2007, in timp ce RADARSAT-2 este planificat pentru a doua parte a acestui an. Interpretarea datelor SAR cu rezolutia de 1 metru va constitui o provocare si mai complexa. De aceea, acest proiect isi propune ca scop elaborarea si integrarea unor instrumente de suport pentru aplicatiile care utilizeaza informatie SAR de inalta rezolutie si demonstrarea catorva aplicatii relevante.

 

Sistemele radar cu apertura sintetica (SAR) utilizeaza tehnici coerente de imagistica si prelucrare pentru generarea de imagini de inalta rezolutie a terenului, independent de conditiile de timp si meteorologice. In imaginile SAR de inalta rezolutie structurile pot fi observate atat in amplitudine cat si in faza. Imaginile preluate de sistemele SAR se deosebesc cele optice, interpretarea acestora reprezentand un proces mai dificil deoarece informatia inregistrata la formarea si preluarea imaginilor SAR este diferita de perceptia vizuala. Continutul unei imagini SAR este caracterizat de geometria proprie, care este diferita fata de geometria reala a scenei iluminate si este dominata de fenomene puternice de dispersie.

 

Bazandu-se pe aceste principii, scopul activitatilor de CDI va fi de a investiga capacitatea noilor senzori de a rezolva problemele generale aplicabile procesului de cartografiere la nivel local si regional in cadrul GMES Land Monitoring Core Service cum ar fi: perfectionarea procesului de separare a claselor de acoperire/utilizare a terenului in cadrul interpretarii automate, identificarea structurilor urbane, monitorizarea zonelor construite, identificarea schimbarii clasei de utilizare a terenului, cartografierea solurilor, monitorizarea unor anumite obiective. Rezultatele se vor testa tinandu-se cont de probleme specifice cum ar fi: identificarea constructiilor izolate, detectarea liniei de granita a padurilor, delimitarea generala a obiectelor, recunoasterea coroanei copacilor, detectarea si evaluarea zonelor defrisate din interiorul padurilor, identificarea structurilor dezvoltate pe verticala.

 

Cercetarea se va concretiza prin elaborarea unor instrumente integrate in fluxul de procesare care sa permita executarea anumitor procedee: change detection, interferometrie, fuziune a datelor (date SAR, optice si date auxiliare); clasificarea si analiza imaginilor utilizand metode bazate pe obiecte.

 
 

Home | Despre Proiect | Activitati | Utile | Contact

 Copyright ROSA 2008.